درباره سامانه مبادلاتی

سامانه مبادلاتی چیست و چرا استفاده از آن به بازرگانان معتبر و آگاه توصیه می گردد.

درباره خدمات مبادلاتی

مبادله ارز صادراتی و وارداتی

سامانه مبادلاتی در نظر دارد با تسهیل انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در بخش خصوصی به وارد کنندگان سهمی در بهبود تجارت بین المللی کشور ایفا نماید.

صادرکننده در سامانه مبادلاتی شما می توانید با ثبت کوتاژ صادراتی خود آن را در اختیار واردکنندگانی که مجوز تخصیص ارز را دریافت داشته اند قرار دهید.

واردکننده در سامانه مبادلاتی شما می توانید کوتاژ صادراتی که قابلیت انتقال به حساب مقصد شما را دارد انتخاب و خریداری نمایید.

این سامانه با ارائه مستقیم کوتاژ ارزی به دارندگان تخصیص ارز وارداتی در چهارچوب قانونی واردات در برابر صادرات در موارد تجاری قانونی و دارای مجوزهای لازم فعالیت می نماید.

ویدئو معرفی
آرامش و اطمینان
چرا از مبادلاتی استفاده کنیم

ما حق انتخاب را به شما می دهیم

بر اساس ابلاغیه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیگر نیازی به ارائه ارز به صرافی های خاص نیست و می توان مستقیم ارز را میان وارد کننده و صادرکننده به صورت کاملا شفاف و قابل ارائه برای مراجع ذی صلاح تبادل نمود.

سامانه مبادلاتی فضایی را برای شناسایی بهترین موارد و میادله بر اساس انتخاب فراهم می آورد .