سوالات متداول در مورد سامانه مبادلاتی

چنانچه قبلا تجربه کار با سامانه مبادلاتی را نداشته اید ممکن است سوالات زیر برای شما مطرح باشد.

الف‏‏- واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث
ب‏‏- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود
پ ‏‏- فروش ارز به بانک ها و صرافی‌های مجاز
ت‏‏- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها
مطابق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخشنامه 90829 مورخ 12/08/1399 که در قسمت قوانین و مقررات سامانه مبادلاتی امکان دریافت آن وجود دارد پاسخ سوال به این شرح است:
کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان می توانند کوتاژ صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان مجاز و دارای ثبت سفارش تایید شده قرار داده و رفع تعهد خود را از این طریق به انجام رسانند.
صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی چهار ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ارز حاصل از صادراتشان را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
مطابق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخشنامه 90829 مورخ 12/08/1399 که در قسمت قوانین و مقررات سامانه مبادلاتی امکان دریافت آن وجود دارد پاسخ سوال به این شرح است:
واردات کالاهای اعلام شده در لیست "تعرفه های مجاز جهت استفاده از محل تامین ارز از محل صادرات خود، از محل صادرات دیگران، حساب ارزی وارد کننده و حساب ارزی دیگران" توسط سامانه جامع تجارت، با این روش قابل انجام می باشد.
تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود. در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.
ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تاکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
متولی رفع تعهد ارزی بانک مرکزی می باشد و فروش کوتاژ صادراتی با بارگذاری رسید ریالی پرداخت پول در بانک عامل توسط واردکننده به صادرکننده، واگذار می گردد.