اطلاع رسانی سامانه مبادلاتی

مشاوران ما در سامانه مبادلاتی بخشنامه ها و اطلاعات مربوط با تجارت خارجی را رصد نموده و موارد مهم را در این بخش به اطلاع بازرگانان محترم می رسانند .

فایل های مرتبط

فایل های زیر جهت بهره برداری بازرگانان محترم توسط سامانه مبادلاتی جمع آوری شده و در صورت تغییر به روزرسانی می گردند

ابلاغ کننده
عنوان
فایل
تاریخ ابلاغ
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
کتاب ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۰ و اطلاعات عملیاتی سامانه‌های ارزی
1400/04/26
وزارت صنعت و معدن و تجارت
تعرفه های مجاز واردات در برابر صادرات
1400/04/07
بانک مرکزی
شیوه نامه بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 لغایت 1400
1400/01/25
سامانه جامع تجارت ایران
ثبت آگهی به منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات
1399/10/23
معاون اقتصادی رئیس جمهور
تعرفه های مجاز واردات در برابر صادرات (نسخه قدیم)
1399/10/14
وزارت صنعت و معدن و تجارت
شیوه نامه کنترل رفع تعهدات ارزی
1399/09/19
بانک مرکزی
بخشنامه مبادله ارزی واردات در برابر صادرات
1399/09/18
بانک مرکزی
مقررات ارزی صادرات و واردات
1399/08/28
معاون اقتصادی رئیس جمهور
مقررات ارزی صادرات و واردات
1399/08/12
;
درگاه اطلاع رسانی مبادلاتی

جدیدترین قوانین و بخشنامه های مرتبط با تجارت خارجی

تاریخ انتشار شهریور 1399

دست اندازهای بازگشت ارز صادرات

این مجلد به همت رسانه خبری تحلیلی حوزه صادرات (اکسپورتنا) به مناسبت روز ملی صادرات سال 99 تهیه گردیده است.

رسانه خبری تحلیلی حوزه صادرات (اکسپورتنا)
دوره های جاری در سازمان تجارت جهانی

دوره های مجازی آکادمی تجارت بین الملل

سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس خط مشی سازمان تجارت جهانی WTO در این آکادمی به آموزش بازرگانان می پردازد.

سازمان توسعه تجارت ایران