شرایط و قوانین ناظر بر سامانه مبادلاتی

سامانه مبادلاتی برای ارائه بهترین خدمات شرایط و قوانینی در ارائه خدمات خود دارد که به حضور بازرگانان محترم اعلام می گردند.

شرایط و قوانین کاری در سامانه مبادلاتی

بدیهیست هرگونه مبادله و مشاوره در این سامانه ذیل این شرایط و قوانین بوده و عدم اطلاع از موارد، حقوقی برای بازرگانان محترم ایجاد نمی نماید.

بازرگانان محترم باید اطلاعات خود را به درستی در سامانه وارد نموده و در صورت بروز مشکل، سامانه مبادلاتی مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

چنانچه ورود اطلاعات نامعتبر و یا نادرست موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی سامانه مبادلاتی یا کاربران آن گردد، جبران موارد بر عهده شخص خاطی بوده و در صورت لزوم پیگیری از مراجع ذی صلاح انجام می گردد.

سامانه مبادلاتی در ارائه خدمات خود به هر شخص حقیقی یا حقوقی معتبر مختار می باشد.

در صورت نقض قوانین یا عدم اجرای تعهدات در زمان خود توسط بازرگانان گرامی، جهت حفاظت منافع سایر بازرگانان محترم و همچنین حفظ اعتبار سامانه فورا ارائه خدمات به شخص خاظی متوقف و موضوع بررسی می گردد.

فایل های مرتبط

فایل های زیر جهت بهره برداری بازرگانان محترم توسط سامانه مبادلاتی جمع آوری شده و در صورت تغییر به روزرسانی می گردند

ابلاغ کننده
عنوان
فایل
تاریخ ابلاغ
اتاق بازرگانی خراسان رضوی
کتاب ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۰ و اطلاعات عملیاتی سامانه‌های ارزی
1400/04/26
وزارت صنعت و معدن و تجارت
تعرفه های مجاز واردات در برابر صادرات
1400/04/07
بانک مرکزی
شیوه نامه بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 لغایت 1400
1400/01/25
سامانه جامع تجارت ایران
ثبت آگهی به منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات
1399/10/23
معاون اقتصادی رئیس جمهور
تعرفه های مجاز واردات در برابر صادرات (نسخه قدیم)
1399/10/14
وزارت صنعت و معدن و تجارت
شیوه نامه کنترل رفع تعهدات ارزی
1399/09/19
بانک مرکزی
بخشنامه مبادله ارزی واردات در برابر صادرات
1399/09/18
بانک مرکزی
مقررات ارزی صادرات و واردات
1399/08/28
معاون اقتصادی رئیس جمهور
مقررات ارزی صادرات و واردات
1399/08/12
;