خدمات سامانه مبادلاتی

راه های تماس گوناگون جهت پاسخگویی به بازرگانان محترم در نظر گرفته شده است. از دریافت هر پرسش و نظرات ارزشمند شما استقبال می کنیم.

درباره خدمات مبادلاتی

مبادله ارز صادراتی و وارداتی

سامانه مبادلاتی در نظر دارد با تسهیل انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی در بخش خصوصی به وارد کنندگان سهمی در بهبود تجارت بین المللی کشور ایفا نماید.

صادرکننده در سامانه مبادلاتی شما می توانید با ثبت کوتاژ صادراتی خود آن را در اختیار واردکنندگانی که مجوز تخصیص ارز را دریافت داشته اند قرار دهید.

واردکننده در سامانه مبادلاتی شما می توانید کوتاژ صادراتی که قابلیت انتقال به حساب مقصد شما را دارد انتخاب و خریداری نمایید.

این سامانه با ارائه مستقیم کوتاژ ارزی به دارندگان تخصیص ارز وارداتی در چهارچوب قانونی واردات در برابر صادرات در موارد تجاری قانونی و دارای مجوزهای لازم فعالیت می نماید.

اقدام به مبادله
خدمات سامانه مبادلاتی

سامانه مبادلاتی برای بازرگانان محترم مجموعه ای از خدمات را فراهم می نماید

مشاوره تجاری

مشاورین مبادلاتی براساس اطلاعات به روز و تجارب میدانی از تجارت بین المللی آماده ارائه مشاوره به بازرگانان محترم می باشند.

مشارکت بازرگانی

سامانه مبادلاتی با تکیه بر توانمندی و ارزیابی کارشناسی خود آمادگی سرمایه گذاری و مشارکت در امور بازرگانی را دارا می باشد.

اطلاع رسانی قوانین

سامانه مبادلاتی با پیگیری دائمی تغییرات قوانین و بخشنامه های حوزه بازرگانی خارجی اهم موارد را به کاربران خود اطلاع رسانی می نماید.

مبادلات ارز

سامانه مبادلاتی مبادله ارزی در تجارت خارجی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تامین منبع ارزی برای واردکنندگان را تسهیل می نماید.